یک باب دکان به کرایه

org_admin
pb1122

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دکاکین زرګری نمبر (اول) واقع پل باغ عمومی مرکز پشتنی بانک  مربوط ناحیه دوم شهر کابل  ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه مبدهد
اشخاص انفرادی دارنده جواز فعالیت صنفی که خواهش به کرایه ګرفتن آنرا داشته باشد در خواست های خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه وتضمین نقدآن اخذ میګردد
 

Latest announcements

Latest announcements

Sun, Feb 04 2024 2:56 PM
Background image

“DORMANT” اطلاعیه پشتنی بانک در مورد حسابات دورمنت/غیر فعال

مطابق ماده (75) قانون بانکداری به سمع تمام اشخاص که ٬ موسسات و افرادی که در طول (10) سال گذشته نزد این بانک حساب مفتوح داشته اند و از مدت فوق الذکر معاملات بانکی نداشته اند رسانیده . . .

Sun, Feb 04 2024 11:57 AM
Background image

یک دربند سرای به کرایه


پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای ملکیت خویشرا واقع باغبانکوچه مندوی کابل عقب کوچه بیلرمربوط ناحیه اول که دارای مشخصات ذیل میباشد .
۱سی باب دوکاکین در داخل وخارج سرای.
۲ چهار باب . . .

Thu, Feb 01 2024 11:04 AM
Background image

اعلان یک باب اپارتمان

محترم عبدالمطلب ولد محمد امان برنده مجلس داوطلبی یک باب اپارتمان که دارای چهار اتاق نشین معه دو تشناب عصری ویک باب اشپز خان .که در شمال پارک شاروالی شهر میمنه ولایت فریاب موقیعت دارد به . . .

Back to announcements