اطلاعیه داوطلبی ۷ باب دکاکین سرای گردی چوک و سه باب دکاکین سرای اندرابی

org_admin
۵۶

Publish Date

Closing Date

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (7) باب دکاکین واقع داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهرکابل و به تعداد (3) باب دکاکین واقع خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برا ی مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه فعالیت صنفی که خواهش به کرایه گرفتن آنرا داشته باشند درخواستهای خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Thu, May 25 2023 10:55 AM
Background image

اطلاعیه داوطلبی ۷ باب دکاکین سرای گردی چوک و سه باب دکاکین سرای اندرابی

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (7) باب دکاکین واقع داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهرکابل و به تعداد (3) باب دکاکین واقع خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت . . .

Tue, Feb 14 2023 11:30 AM
Background image

چهار پایه یوپی اس

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به چهار پایه یوپی اس 20kv با مشخصات ذیل ضرورت دارد

 

 

quantity

Description

4 ups 20kv

1-UPS . . .

Wed, Feb 01 2023 11:55 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی (71)قلم قرطاسیه باب

پشتنی بانک درنظردارد به تعداد (71)قلم قرطاسیه باب ضرورت بانک را ازطریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید .شرکت های که خواهش تهیه آن را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشراعلان الی . . .

Back to tenders