اعلان داوطلبی اتصال نمایندگی ها با دفتر مرکزی

farid_osuli
585

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1 اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید

No

Description

Device

Remarks

1

HQ Pashtany Bank

MicrowaveE1

Bank Asset

2

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Gulbahar Branch

MicrowaveE1

Bank Asset

3

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Abed-e- Maiwand Branch

Microwave E1

Bank Asset

4

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Dehmazang Branch

Microwave E1

Bank Asset

5

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Mirwais Maidan Branch

Microwave E1

Bank Asset

6

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Baharestan Branch

Microwave E1

Bank Asset

7

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Macroryan Branch

Microwave E1

Bank Asset

8

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Khairkhana Branch

Microwave E1

Bank Asset

9

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Dasht-e- Barchi  Branch

Microwave E1

Bank Asset

10

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Shahr-e- Now  Branch

Microwave E1

Bank Asset

11

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kart-e- Now Branch

Microwave E1

On Leased 

12

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Saray-e- Shahzada Branch

Microwave E1

On Leased 

13

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _Sar_e _ Kotal Khairkhana

Microwave E1

On Leased 

14

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _Kabul Municipality  Branch

Microwave E1

On Leased 

15

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _APS ( ATM Services )

Microwave E1

On Leased 

16

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Enkeshaf _ Meli

Microwave E1

On Leased 

17

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Da Afghanistan Bank (ACSS)

Microwave E1

On Leased 

18

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Qasaba Branch

Microwave E1

On Leased 

19

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Mazar-e- Sharif  Branch

Microwave E1

On Leased 

20

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kundoz Branch

Microwave  E1

On Leased 

21

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kandahar  Branch

Microwave E1

On Leased 

22

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Jalal Abad  Branch

Microwave E1

On Leased 

23

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Faryab  Branch

Microwave E1

On Leased 

24

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Hairatan  Branch

Microwave E1

On Leased 

25

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Pol-e- Khomry  Branch

Microwave E1

On Leased 

26

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Heart Branch

Microwave E1

On Leased 

27

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Hairatan Branch2

Microwave E1

On Leased 

 

 

شرکت های مخابراتی و تکنالوژِی  که خواهش تهیه و ارایه خدمات فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند

More tenders

Thu, Jun 27 2024 10:17 AM : Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک 5 عراده موتر

اعلان تدارکات

پروژه: داوطلبی تهیه و تدارک 5 عراده موتر

 ((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به تعداد چهار عراده موتر کرولا کانادایی چلیده خارج و یک عراده  هایلکس جاپانی چلیده . . .

Mon, May 20 2024 10:09 AM
Background image

داوطلبی پروژه تدارک 8 پایه ماشین

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه تدارک 8 پایه ماشین ATM

شماره داوطلبی: NPD/PB/1403/G-322/NCB

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از پشتنی بانک از تمام . . .

Back to tenders