داوطلبی تهیه و تدارک 5 عراده موتر

shaheer_admin
داوطلبی 5 عراده موتر

Publish Date

Closing Date

Location : Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan

اعلان تدارکات

پروژه: داوطلبی تهیه و تدارک 5 عراده موتر

 ((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به تعداد چهار عراده موتر کرولا کانادایی چلیده خارج و یک عراده  هایلکس جاپانی چلیده خارج طبق مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:)

هایلکس: جاپانی

مودل:   فول آپشن 2010

رنگ: سفید

گیربکس: گیر

ماشین: 4 سلندره پطرولی

اشترنگ : راسته

مکتوب بالای ترافیک داشته باشد.

کرولای کانادیی LE

مودل: 2007-

رنگ: سفید –

گیربکس : اتومات

ماشین: 4 سلندره پطرولی

اشترنگ : راسته

مکتوب بالای ترافیک داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

بنآ از تمام اشخاص وشرکت های واجد شرایط دعوت به عمل میاید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نمایند  و  درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1000- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند))

Documents

تدارک 5 عراده موتر

More tenders

Thu, Jun 27 2024 10:17 AM : Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک 5 عراده موتر

اعلان تدارکات

پروژه: داوطلبی تهیه و تدارک 5 عراده موتر

 ((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به تعداد چهار عراده موتر کرولا کانادایی چلیده خارج و یک عراده  هایلکس جاپانی چلیده . . .

Mon, May 20 2024 10:09 AM
Background image

داوطلبی پروژه تدارک 8 پایه ماشین

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه تدارک 8 پایه ماشین ATM

شماره داوطلبی: NPD/PB/1403/G-322/NCB

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از پشتنی بانک از تمام . . .

Back to tenders