اطلاعیه داوطلبی (71)قلم قرطاسیه باب

farid_osuli
6666

Publish Date

Closing Date

Location Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک درنظردارد به تعداد (71)قلم قرطاسیه باب ضرورت بانک را ازطریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید .شرکت های که خواهش تهیه آن را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشراعلان الی مدت بیست ویک یوم به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده شرطنامه را مطالبه نموده خود ویا نماینده باصلاحیت شان درمجلس آفر گشایی تشریف بیاورند تضمین نقدآاخذ میگردد

More tenders

Mon, May 20 2024 10:09 AM
Background image

داوطلبی پروژه تدارک 8 پایه ماشین

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه تدارک 8 پایه ماشین ATM

شماره داوطلبی: NPD/PB/1403/G-322/NCB

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از پشتنی بانک از تمام . . .

Mon, May 06 2024 8:41 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی دو باب دوکان

پشتنی بانک در نظر دارد دوباب دوکان ملکیت خویش را که در آدرس ذیل موقعیت دارد از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

  •  دوکان زرگری نمبر (۷) منزل تحتانی مرکز پشتنی بانک واقع . . .

Back to tenders