لګښتی پورونه

پښتني بانک د شخصي ، کورنۍ ، یا کورنیو موخو لپاره کوچني مصرفي پورونه وړاندی کوي. مصرف کونکي پورونه د هغه چا لپاره غیر خوندی پورونه دي چې ګومارل شوي وی. مصرفي پور د پښتني بانک کریډیټ پالیسي کې ټاکل شوي معیارونو پوره کولو وروسته 24 ساعتونو موده کې پروسس کیدای شي.

د لګښتی پورونو ډولونه:

۱.د موټرو ملاتړ

۲.د طلا په مقابل کی پورونه

۳.شخصی پورونه

 

د کوچني پور اجرا کولو تړون (مصرف کونکی