Mon, Feb 26 2024 10:53 AM
Background image

تجدید معلومات شناخت مشتریان

با تقدیم احترامات فایقه

به پاسخ مکتوب شماره ۲۳۴۴مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شما نګاشته می شود

قانون ومقررات باتکی در رابطه به تجدید معلومات شناخت مشتریان (KYC) از راه دور(Online) صراحت ندارد اما . . .

Thu, Oct 05 2023 9:21 AM
Background image

اعلانLog Management System

((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تطبیق نرم افزار مدیریت تاریخچه فعالیت کاربران پایگاه
اطلاعات و سیستم های (Log Management System) که مشخصات آن درج شرطنامه میباشد ضرورت . . .