خدمات ام - پیسه

خدمات M-Paisa:

به اولین خدمات انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان خوش آمدید.ام-پیسه دسترسی ایمن، قابل اعتماد و سریع را به تعدادی از خدمات مالی در هر جای افغانستان برای شما ارائه می نماید به شمول:

  1. انتقال پول از شخص به شخص
  2. اعطا و باز پس گیری قرضه های کوچک
  3. خرید کریدت
  4. پرداخت بل
  5. پرداخت و دریافت معاشات

این خدمات، انتقال منابع مالی را به کمک موبایل از طریق پیام کتبی یا یک سیستم صوتی آسان می سازد. مینوی سیستم صوتی ما به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی برای مشتریان قابل دسترس می باشد ام- پیسه بر اساس جایگاه روشن به عنوان یک مبتکر در بازار، در سال 2008 با هدف حمایت از اقتصاد افغانستان تاسیس گردید که به ارائه خدمات مالی به 97% از نفوسی که به خدمات بانکی دسترسی نداشتند، می پرداخت.

روش فعال سازی

برای ثبت و فعال سازی یک حساب در هر جای افغانستان، به شماره 313 به تماس شده و یا به نزدیکترین نمایندگی پشتنی بانک یا نمایندگی روشن مراجعه کنید


iiii