قرضه های معیادی

تسهیلات وام مدت دار(معیادی) پشتنی بانک برای مدت بیش از یک سال در اختیار وام گیرندگان به شکل قسط وار برای مدت معین قرار می گیرد و در اقساط برنامه ریزی شده همراه با سود طبق عقد مشترک امضا شده قابل بازپرداخت می باشد.

وام های مدت دار برای تهیه کالاهای سرمایه ای مانند تجهیزات ، ماشین آلات ، مبلمان ، نمایشگاه ، محل کارخانه ، وسایل نقلیه و غیره توزیع میګردد.

هر فعالیت تجاری قابل قبول و مجاز قانونی یا صنعتی یا غیرصنعتی برای کارآفرین امور مالی معیادی واجد شرایط دارای مجوز قانونی / تجاری معتبر ، تجربه / صلاحیت در خط فعالیت واجد شرایط باشد

منابع مالی مبتنی بر نیاز در ارزیابی فردی پیشنهادات توسط بانک در نظر گرفته می شود. ارزیابی در مورد تحقیقات شخصی ، گزارش های محرمانه از بازار ، سایر بانک ها ، اتاق بازرگانی یا هر سازمان کنترل کننده دیگر کسب و کار انجام خواهد شد. بیلانس شیټ ، حساب تجاری ، حساب سود و زیان ؛ در صورت وجود ، تفاهم نامه – طرزالعمل و اساسنامه و سایر اسناد مربوطه. سن / نوع / بیلانس وسطی / بیلانس فعلی / ماهیت و فعالیت عملیات طی شش ماه گذشته ، حساب با ما و غیره دیده و بازدید میشود.

همراه با برنامه درخواستی ، متقاضی باید صورتهای مالی تفتیش شده مستقل  3 سال گذشته و پیش بینی چشم انداز تجارت خود را برای دو سال آینده به بانک بسپارد.

نرخ مفاد ممکن است بین 10 تا 15 درصد باشد و به صورت موردی ارزیابی می شود. سود بر اساس محصول روزانه محاسبه می شود و در پایان هر ماه اعمال تطبیق و محاسبه می شود

تسهیلات وام مدت دار بطور ذیل محفوظ باشد:

تضمین اولیه تعریف شده در پالیسی بانک.

املاک غیر منقول تعریف شده در پالیسی بانک

همه موارد ضروری وام مدت دار بر اساس روش اعتبار بانکی و تغییر پالیسی از زمان به زمان براساس الزامات نظارتی و تحولات بازار است.