خدمات کارت خود پرداز/ATM

کارت خودپرداز / ATM Debit Card پشتنی  بانک چیست؟

این کارت به شما این امکان را فراهم  میسازد که از دستگاه های خودپرداز مرکز و نمایندگی های پښتنی بانک 24/7 پول نقد بگیرید و همچنین می توانید از همه بانک های که ماشین های خودپرداز در زیر چتر AFpay فعالیت دارند استفاده کنید.

بطور مثال: عزیزی بانک ، نوی کابل بانک ، بانک ملی افغان ، بانک اسلامی ا افغانستان ، میوند بانک، غضنفر بانک و بالعکس. این بانک ها می توانند از ماشین های خود پرداز ما در این زمینه استفاده کنند. کسانی که به کارت AFpay دسترسی دارند می توانند پول خود را با استفاده از دستگاه های خودپرداز ما برداشت کنند.

چگونه می توان کارت خودپرداز پښتنی بانک را دریافت کرد؟

با افتتاح حساب جاری ، پس انداز یا حساب معاش ، می توانید این کارت را به صورت رایگان در نمایندګی های پښتنی بانک در سراسر افغانستان دریافت کنید. اگر قبلاً حسابهای فوق را دارید اما هنوز کارت خود پرداز / Debit Card به دست نه آورده اید ، لطفاً امروز اقدام کنید.

 

فواید داشتن کارت خودپرداز پشتنی بانک؟

-1 با حمل این کارت به جای پول نقد ، پول کشور را نابود می کنید که باعث صرفه جویی در هزینه های زیادی می شود.

2. انتقال پول نقد همیشه خطرناک است. این کارت به شما امکان می دهد فقط در یک کارت پلاستیکی کوچک ، در هر زمان و هر مکان ، تمام پول خود را در حساب خود داشته باشید.

3- زمان ثابت / کوتاه در هر معامله.

4 - انتقال پول از یک کارت خودپرداز به کارت خودپرداز دیگر اگر کارت بانکی زیر چتر AFpay باشد.

5- استفاده از دستگاههای خودپرداز سایر بانکها تحت چتر AFpay بصورت 24/7

امنیت این کارت چقدر است؟

هنگامی که این کارت در حال صدور است ، یک کد سری 4 رقمی به شما داده می شود که می توانید آن را بخاطر بسپارید و با دیگران به اشتراک نگذارید. هر بار که پول نقد را برداشت می کنید یا پرداخت الکترونیکی انجام می دهید ، برای فرآیند انتقال باید این کد را وارد کنید.

در صورت گم شدن کارت چه باید کرد؟

اگر کارت خود را گم کرده آید ، بلافاصله با نزدیکترین نمایندگی پشتنی بانک تماس بگیرید.

 

چه کاری باید با دستگاه خودپرداز انجام دهید و چه کاری نه:

1- همیشه باید کارت خودپرداز خویش را با دقت نگه دارید تا نوار مقناطیسی آسیب نبیند.

-2 پین میلر خودپرداز / کارت بدهی خود را در اسرع وقت دریافت کنید.  و کد خویش را هر سه ماه یکبار تغییر دهید.

3- قبل از ورود به اتاق ماشین خودپرداز که داخل میشوید باید کارت خود را آماده داشته باشید ، از جستجوی جعبه یا کیف خود برای یافتن آن در اتاق خودپرداز خودداری کنید.

4. همیشه به یاد داشته باشید که در هنگام معامله کارت خود را پس بگیرید.

5- همیشه رسیدهای خود را از دستگاه خودپرداز جمع کنید. و کاپی از رسید های خود را نگه دارید و آنها را با بیانیه ماهانه یا Statement خود مقایسه کنید.

6. همیشه مستقیماً جلو دستگاه و تا حد امکان نزدیک به دستگاه خودپرداز بایستید. این کمک می کند تا بینایی دیگران را مسدود کنید.

-7 مراقب باش! اگر در اتاق خودپرداز نشانه هایی از اتصالات خارجی یا سیم های غارتگر مشاهده کردید ، بلافاصله به افسر / نگهبان خودپرداز شعبه مربوطه گزارش دهید و از دستگاه خودپرداز دیگری در نزدیکی آن استفاده کنید.

ff