همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ - ۱۰:۹
Background image

داوطلبی پروژه تدارک 8 پایه ماشین

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه تدارک 8 پایه ماشین ATM

شماره داوطلبی: NPD/PB/1403/G-322/NCB

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از پشتنی بانک از تمام . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۵:۳۳ Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی یک باب دوکان سرای اندرابی ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب دوکان نمبر  (3)  واقع  اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برا ی مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۵:۲۸ Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به ۵ پایه روتر با مشخصات ذیل ضرورت دارد

 

Router C1101 4-P

  1. DMVPN
  2. Security K9
  3. IPsec, SSL, TLS
  4. VPN commands
  5. 3years Security license

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۲ - ۹:۱۰ Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ - ۱۲:۱ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی پنج باب دکاکین

پشتنی بانک در نظر دارد پنج باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ مقروض مدیریت عمومی حصول قروض واقع کارته پروان را از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۱۱:۶ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

قرارداد لینک microwaveE1 جهت اتصال Primary site به Disaster recovery site

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  microwave خویش را با ظرفیت mbps dedicate 30   جهت اتصال Primary site   به Disaster recovery site با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۹:۱۴ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ - ۱۱:۴۴ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان دواطلبی 9 باب دکاکین سرای گردی ناحیه اول شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۹:۵۹ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی اتصال نمایندگی ها با دفتر مرکزی

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1 اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید

No

Descriptio . . .

Pagination