همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۲ - ۹:۱۰ Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ - ۱۲:۱ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی پنج باب دکاکین

پشتنی بانک در نظر دارد پنج باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ مقروض مدیریت عمومی حصول قروض واقع کارته پروان را از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۱۱:۶ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

قرارداد لینک microwaveE1 جهت اتصال Primary site به Disaster recovery site

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  microwave خویش را با ظرفیت mbps dedicate 30   جهت اتصال Primary site   به Disaster recovery site با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۹:۱۴ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ - ۱۱:۴۴ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان دواطلبی 9 باب دکاکین سرای گردی ناحیه اول شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۹:۵۹ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی اتصال نمایندگی ها با دفتر مرکزی

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1 اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید

No

Descriptio . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۷ - ۱۰:۱۸
Background image

داوطلبی مزایده 151 قلم اجناس داغمه جات

 

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (151) قلم اجناس داغمه جات خویش را از طریق داوطلبی مزایده به فروش برساند شرکت ها و یا اشخاص که خواهش خریداری اجناس فوق الذکر را داشته باشند در خواست . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۴ - ۱۱:۲
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد پنج باب دکاکین داخل سرای و سه باب دکاکین خارج سرای گردی ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برا ی مدت سه سال به کرایه بدهد.

 

اشخاص انفرادی که جواز . . .

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳ - ۱۱:۱۳
Background image

اطلاعیه داوطلبی یک باب دوکان نمبر (1) زرگری منزل اول تعمیر مرکزی

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب دوکان نمبر (1) زرگری منزل اول تعمیر مرکزی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت  خویشرا  از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی . . .

Pagination