تضمین خط بانکی

پشتنی بانک انواع مختلفی از ضمانت نامه بانکی را برای مشتریان محترم فراهم می کند (از قبیل تضمین خط داوطلبی ، ضمانت خط حسن اجرای کار ، ضمانت خط پیش پرداخت ، ضمانت خط مالی ، اعتبار اسنادی در حالت آماده به کار). مشتریان محترم میتواند برای دسترسی به این خدمات وحصولات می توانند از هر نمایندګی بانک استفاده نماید.

 

   شرطنامه                         Download File  (دانلود)

لینک دانلود فایل پی دی اف

   شرطنامه تضمین خط های بانکی