تماس با ما

پــشـتنی بــانــک

در خـدمـت شـما به عـنوان بانـک خـود تان

 

34.5101508, 69.2314896

معلومات برای تماس

نشانی : محمد جان خان وات کابل افغانستان
شماره تماس: 0202103863-93+
info@pashtanybank.com.af