بانکداری ازطریق پیام

اطلاع رسانی از طریق پیام متنی تلفن همراه

پشتنی بانک از طریق پیام کوتاه به مشتریان گرامی خود خدمات بانکی ارائه می دهد. مشتریان می توانند از طریق تلفن همراه اطلاعات مربوط به معاملات حساب خویش را دریافت نمایند.

برای فعال سازی این تسهیلات ، به نزدیکترین نمایندگی پشتنی بانک مراجعه کنید.

pb